việc cha đuổi con ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ
câu, diễn đạt
1.かんどう 「勘当」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
KHÁMカン