việc thử lòng can đảm bằng cách châm thuốc lá đang cháy vào da
câu, diễn đạt
1.こんじょうやき 「根性焼き」 [CĂN TÍNH THIÊU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
THIÊUショウ
CĂNコン