vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành
câu, diễn đạt
1.ひよくのとり 「比翼の鳥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
DỰCヨク
TỶ,TỈ,BỈ